UPRAVLJANJE REZERVNIH DELOV

Organizirajte in spremljajte porabo rezervnih delov na enem mestu

Hranite vse podatke o rezervnih delih v povezanem in vedno dostopnem informacijskem sistemu z možnostjo hitrega izvoza podatkov.

Hitro iskanje rezervnih delov
Enostavno spremljanje porabe

Lokacija vsakega rezervnega dela je shranjena v sistemu CMMS skupaj z evidenco zalog, povezano z vašim ERP. Vsak delovni nalog vsebuje informacije o zahtevanem rezervnem delu.
Ob zaključenem delovnem nalogu se poraba rezervnih delov samodejno posodobi.

Vzpostavite digitalnega dvojčka vzdrževanja z NEO CMMS. Omogočite hitro iskanje delov in izpolnjevanje obrazcev, da se lahko vzdrževalci osredotočijo na izvajanje vzdrževalnih del.

Optimizirajte naročanje rezervnih delov

Sistem predvideva porabo rezervnih delov na podlagi načrtov preventivnega vzdrževanja. Skupaj z zalogo in pogoji dobave različnih prodajalcev, vam ti podatki pomagajo optimizirati procese naročanja rezervnih delov.

Optimizirajte načrtovanje preventivnega vzdrževanja

Samodejna evidenca rezervnih delov za vsako ključno sredstvo vam omogoča dolgoročno spremljanje porabe in primerjavo ekonomičnosti rezervnih delov.