UPRAVLJANJA SREDSTEV

Organizirajte sredstva na način, ki za vas že deluje

Svoja delovna sredstva organizirajte hierarhično. Vzpostavljena hierarhija sredstev vam bo zagotovila boljši vpogled v vpliv posameznega sredstva na proizvodnjo.
Sredstva je mogoče razvrstiti v skupine po številnih parametrih in jih filtrirati, ko potrebujete hiter dostop do informacij, povezanih z zmogljivostjo sredstev.

Avtomatizirajte načrtovanje preventivnega vzdrževanja

Ustvarite nabor pravil za avtomatsko generiranje delovnih nalogov, ki temeljijo na časovnih intervalih, vrednostih avtomatskih ali ročnih odčitkov in drugih pogojih.

Več kot delovni nalogi – shranjujte vse pomembne informacije

Vodenje urejene evidence vseh delovnih nalogov, povezanih s sredstvom ali proizvodno linijo, je odličen začetek. Zdaj pa si predstavljajte, da lahko te podatke združite z opombami upravljavcev strojev in različnimi odčitki števcev, da bi bolje razumeli vsak vidik vsakega sredstva – kadarkoli.

Še več – vse informacije so dostopne v strukturirani obliki za prihodnjo uporabo in analizo.

Shranjevanje odčitkov števcev

Podobno kot opombe operaterjev, vzdrževalcev ali delavcev na proizvodni liniji, lahko celotna zgodovina odčitkov nudi pomembne informacije o obnašanju in delovanju naprave.

Spremljajte rezervne dele v vzdrževanju

Vodite ažurne evidence rezervnih delov za vsako sredstvo in jih povežite z bazo podatkov svojega skladišča. Sledite njihovi uporabi in ciklom zamenjave, da izboljšate upravljanje sredstev in avtomatizirate postopek naročanja.

Najljubše orodje vodstva, vzdrževalcev in vseh ostalih.

Ob nepopustljivi osredotočenosti na rezultate se moramo spomniti na tisto, kar imamo radi pri svojem delu.
Delajte s strastjo in rezultati bodo sledili.
Naroči demo