Cenik NEO CMMS

Cenik NEO CMMS je pregleden in enostaven.
Cena se določi glede na število uporabnikov in njihovo vlogo v sistemu.

Uporabe sistema ne omejujemo glede na število sredstev, prijavljenih napak, delovnih nalogov ali načrtov aktivnega preventivnega vzdrževanja.

Uporabniška licenca

Vzdrževalec
Vodja
Zunanji vzdrževalec
Ostali zaposleni

Cena / mesec

€45
€8
€8
€3